Dr. Fehér Tibor

Szakmai bemutatkozás

Rólam

Szüleim kívánságát és a családi hagyományunkat követve a fogorvosi pályát választottam. A tökéletesség szintjére akartam vinni fogászati tevékenységemet.
Arra törekedtem, hogy megértsem szakmámat. Folyamatosan kerestem a rossz válaszok helyett a jó kérdéseket. Így sikerült megfogalmazni a problémákat, amikre válaszként kidolgoztam a megoldásokat és olyan messzemenő következtetésekre jutottam, ami alapján a fogászati szemléletváltás elkerülhetetlen.
A Centrocc Group létrehozásával kiképzem a fogorvosokat arra a kezelési módszerre, ami nekem bevált. Ezzel átadom a stafétabotot a következő generációnak.

Egyetemi évek

Ezeket a töméseket harmadéves egyetemista koromban készítettem édesapám rendelőjében.
A 70-es évek elején egyáltalán nem volt szokványos egy nagyőrlő fog négy csatornájának gyökérkezelése, ráadásul koronán keresztül. De a korona alatti szuvas rész korrekt ellátására vagyok igazán büszke.
Ezek a koronák is egyetemista koromban készültek. A foganyag maximális kímélése végett a fogakat tangenciálisan preparáltam, a széli zárás mégis tökéletes.
Ugyancsak harmadéves egyetemista koromban készítettem életem első hídját barátomnak, mely néhány évvel később elindított a fogászat új dimenziójának megkeresése felé.

Szakmai gyakorlatom 

A nyilvánvaló összefüggés a fogászati ellátás és barátom állapotában fellépő változás között vezetett a rágószerv működésének tanulmányozásához. Rengeteg szakkönyvet, számtalan cikket elolvastam ebben a témában, részt vettem a világ legjobbjai által tartott tanfolyamokon.

Hipotézisemmel – miszerint a jó harapás kiváltja a reflexes szájnyitást, a hibás harapás viszont az állkapocsízületek kényszerhelyzetét okozza, emiatt nem nyílik ki reflexesen a száj, – prof. Kaiser az Erfurti (NDK) orvosi egyetem élettani intézetének nemzetközileg elismert szaktekintélye egyetértett.
A két állcsont tengelyhelyes egymáshoz rendeléséhez egy igen bonyolult eszközparkot fejlesztettem ki a 80-as évek második felében. Erről szólnak első találmányaim.
Megmodelleztem az állkapocsízületeket a porckorongokkal és az izmokkal. Ez volt a Phantom nevű találmányom, amit 1991-ben a Nürnbergi Nemzetközi Feltalálói Kiállításon ezüstéremmel díjaztak.
Azt a következtetést vontam le, hogy egyedül a condylusok helyzete számít a harapásban.

Eredmény

Kutatásaim eredményeképpen immár több évtizede sikeresen kezelem a - gyakran kollegáim által is hozzám irányított - pácienseket. Számos sikeres kezeléssel tudom alátámasztani teóriám és módszerem hatékonyságát.