IX. rész

Összefoglalás

  • Amíg tipikusan egy ízületi fej az ízületi vápa ellendarabja, az állkapocs ízületi fej ellendarabja nem az ízületi vápa, hanem a porckorong. Ez az oka annak, hogy az állkapocsízületi fej nem illeszkedik bele sem méretében sem formájában az ízületi vápába. Ezért képtelenség egy adott állkapcsot egy koponyához teljes biztonsággal hozzárendelni fogak nélkül.
  • Ha a porckorong kiszorul az ízületi komponensek közül, az ízületi fej úgy működik, mint egy csapágyas tengely.
  • Mivel a porckorongnak nincs önálló vérellátása, korlátozottan tud csak regenerálódni. A végérvényesen károsodott porckorong esetében fiziológiás állkapocsízületi és/vagy rágóizom működésre már nem számíthatunk. Ezért nagyon fontos a porckorong épségének megőrzése.
  • A gnatológusok igyekezete a kiegyensúlyozott harapás gyakorlati megvalósítására csak a teljesen fogatlan eseteknél volt sikeres. Nem teljesen fogatlan esetekben az artikulátorban beállított kiegyensúlyozott harapást a szájban nem sikerült elérni.
  • A sorozatos kudarc vezetett a front- és szemfogvezetés teóriához.
  • Azt állították, hogy a szemfogaknak különleges periodontális receptorai vannak, amik védik a többi fogat a túlterheléstől. Végső bizonyítékul a harapásból történő akaratlagos oldalirányú mozgást vizsgálták. A vizsgált páciensek jelentős többségénél a szemfogak ‘vezették’ az állkapocs mozgását. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a természet a szemfogvezetést találta ki, mit akarnak a gnatológusok a kiegyensúlyozott harapással?
  • A fogászat valós problémája a két állcsont egymáshoz rendelése, azaz a harapás, mivel attól függ az állkapocsízületek helyzete, ami megszabja a rágóizomzat működését.
  • Éppen ideje felülbírálni a front- és szemfogvezetés elmélet jogosultságát. A szemfogak különleges receptorait a mai napig nem találták meg, továbbá az elméletet egy akaratlagosan véghezvitt patológiás mozgás eredményével támasztották alá. A harapásból induló oldalirányú mozgás ugyanis automatikus működésben patológiás. A front- és szemfogvezetés csak az inkurziós mozgásnál fiziológiás.
  • Paradigmaváltást eredményez a fogászatban, ha a szemnek láthatatlan állkapocsízületből, a negyedik dimenzióból indulunk ki és a fogászati kezelések céljának a rágóizomzat hibátlan működését jelöljük meg.