Dr. Fehér Tibor: Milyen condylus-pozíciót eredményez a támasztócsapos regisztrálás?

A támasztócsapos regisztrálás egy reprodukálható, precíz, egyszerű és gyors harapásvételi módszer.
A támasztócsapos regisztrálás lényege, hogy a regisztráló lemezek egyikéből kiálló csap mozgása a másik lemezre rajzol, miközben a páciens állkapcsát erősen összezárt helyzetben a kezelő beavatkozása nélkül, annak utasítása szerint mozgatja.
Annak tisztázása végett, hogy a támasztócsapos regisztrálás milyen condylus-pozíciót eredményez, 25 kolléga ízületét axiográfiás vizsgálattal diagnosztizáltam, majd a résztvevők egymáson támasztócsapos regisztrálást végeztek. A regisztrálások eredményét összevetettük az axiográfiás vizsgálattal nyert diagnózissal.
Az axiográfia eredményéből a következőképpen vezetjük le a diagnózist:
Amennyiben a két piros körív közepéig (4 milliméter) a három mozgás (szájnyitás, protrúzió és mediotrúzió) egybeesik, akkor a condylus-discus egység megtartott, ellenkező esetben nem megtartott, azaz kompressziós az ízület. Az 1.ábrán a jobb oldali ízület (D) kompressziós.
1.ábra Axiogram
A résztvevők egymáson a CondyLoc eszközzel támasztócsapos regisztrálást végeztek az alábbi utasítások szerint:
Az állkapcsot – erősen összeharapva – kicsit előre mozgatni, majd vissza, ameddig megy; innen kicsit jobbra, majd vissza középre; kicsit előre, majd vissza, ameddig megy; innen kicsit balra, majd vissza középre. Mindezt háromszor megismételve.
A regisztrálások eredményét összevetettük az axiográfiás vizsgálattal nyert diagnózissal.
Eredmények
Azt találtuk, hogy megtartott condylus-discus egység esetén az egészséges ízület oldalán egy vagy több protrúziós vonal látható, ,szabályos’ nyílhegy rajzolat nem regisztrálható.
A nem a nyílhegybe futó protrúziós vonal a porckorong iatrogén kiszorítására utal. A nyílhegytől balra megjelenő protrúziós vonal a bal oldali, míg a nyílhegytől jobbra a jobb oldali ízületi porckorong iatrogén kiszorításának a jele.
,Szabályos rajzolatot’ csak akkor találtunk, amikor mindkét ízület eredendően kompressziós volt.
5.ábra Mindkét oldalon egészségesek az ízületek. A protrúziós vonal nem a nyílhegybe, hanem attól jobbra és balra fut.
6.ábra A jobb oldali ízület egészséges. A nyílhegy jobb oldalán látható több protrúziós vonal.
7.ábra Mindkét oldalon egészségesek az ízületek. A protrúziós vonal nem a nyílhegybe, hanem attól jobbra és balra fut.
8.ábra ,Szabályos’ rajzolatot találtunk annál a kollégánál, akinek mindkét ízület eleve kompressziós volt.
Diszkusszió
A condylusok a harapásban – a központi helyzetükhöz képest – feljebb, lejjebb, előrébb, hátrébb, jobbra vagy balra is állhatnak.
9.ábra Egy eleve kompressziós ízület a regisztrálás során kompressziós marad
10.ábra A támasztócsapos regisztrálás – a nyílhegy csúcsán – a condylusokat a centrális relációhoz (CR) képest szimmetrikusan kompressziós helyzetbe kényszeríti. A kompresszió iránya az izmok eredő vektora.
A condylusok az ízületi árok legmélyebb és leghátsóbb pontjába (RKP) történő juttatása elkerülendő. Ezért a mozgásokat a páciens erős szorítással, a kezelő utasítása alapján maga kell, hogy végezze, a kezelő általi erőbehatás nélkül. A rágóizomzat közös eredője ugyanis előre, fölfelé mutat. Erősen összezárt fogak mellett semmi esetre sem fog a condylus hátrafelé mozogni.
11.ábra Különböző condylus helyzetek Felső rajz: a condylusok központi helyzete (CR); Középső rajz: a helyesen kivitelezett támasztócsapos regisztrálás általi condylus-pozíció; Alsó rajz: az ízületi árok legmélyebb és leghátsóbb pontjába (RKP) nyomódott condylus.
Konklúzió
A helyesen kivitelezett támasztócsapos regisztrálás a condylusok kétoldali, determinálható helyzetű kompresszióját eredményezi, függetlenül az ízület kezdeti állapotától. A kompresszió iránya az izmok eredő vektora.
Cím: Milyen condylus-pozíciót eredményez a támasztócsapos regisztrálás?
Szerző: Dr. Fehér Tibor
Kulcsszavak: támasztócsapos regisztrálás; axiográfia; CondyLoc; ,szabályos’ nyílhegy rajzolat; protrúziós vonal; kompressziós ízület; condylus; centrális reláció; CR; RKP; kétoldali determinálható helyzetű kompresszió
Összefoglalás: Annak tisztázása végett, hogy a támasztócsapos regisztrálás milyen condylus-pozíciót eredményez 25 kollega ízületét axiográfiás vizsgálattal diagnosztizáltam. Majd a résztvevők egymáson a CondyLoc eszközzel támasztócsapos regisztrálást végeztek. A regisztrálások eredményét összevetettük az axiográfiás vizsgálattal nyert diagnózissal. Azt találtuk, hogy megtartott condylus-discus egység esetén az egészséges ízület oldalán egy vagy több protrúziós vonal látható. A nem a nyílhegybe futó protrúziós vonal a porckorong iatrogén kiszorítására utal. ,Szabályos rajzolatot’ csak akkor találtunk, amikor mindkét ízület eredendően kompressziós volt.
Képaláírások:
1.ábra Axiogram
2-4.ábrák 25 kolléga vizsgálati eredménye
5.ábra Mindkét oldalon egészségesek az ízületek. A protrúziós vonal nem a nyílhegybe, hanem attól jobbra és balra fut.
6.ábra A jobb oldali ízület egészséges. A nyílhegy jobb oldalán látható több protrúziós vonal.
7.ábra Mindkét oldalon egészségesek az ízületek. A protrúziós vonal nem a nyílhegybe, hanem attól jobbra és balra fut.
8.ábra ,Szabályos’ rajzolatot találtunk annál a kollégánál, akinek mindkét ízület eleve kompressziós volt
9.ábra Egy eleve kompressziós ízület a regisztrálás során kompressziós marad
10.ábra A támasztócsapos regisztrálás – a nyílhegy csúcsán – a condylusokat a centrális relációhoz (CR) képest szimmetrikusan kompressziós helyzetbe kényszeríti. A kompresszió iránya az izmok eredő vektora.
11.ábra Különböző condylus helyzetek
Felső rajz: a condylusok központi helyzete CR;
Középső rajz: a helyesen kivitelezett támasztócsapos regisztrálás általi condylus-pozíció;
Alsó rajz: az ízületi árok legmélyebb és leghátsóbb pontjába RKP nyomódott condylus.
Konklúzió: A helyesen kivitelezett támasztócsapos regisztrálás a condylusok kétoldali determinálható helyzetű kompresszióját eredményezi, függetlenül az ízület kezdeti állapotától. A kompresszió iránya az izmok eredő vektora.
Irodalom:
ENGELHARDT JP: [Die intraorale Registrierung der zentralen Relation beim zahnlosen Kiefer in Verbindung mit der geschlossenen Mundabformung SR- Ivotray- Methode] ZWR, 79. Jg., Nr. 5: 191 – 197 (1970)
FEHÉR, T: Kompressziós állkapocsízület; Dental Tribune XVII. évfolyam 1. szám
FREESMEYER W, KÖRBER E, PIELSTICKER W: [Die Stützstiftregistrie- rung] Dental Labor, Heft 6: 753 – 759 (1987)
GERBER, A.: Erfolg, Prävention und Misserfolg in der Totalprothetik. St.-Moritz-Kurs 1974
JÜDE HD, JAKSTAT H, VOGEL A, GENIESER A: [Über den Einfluss der Kieferschließkraft auf das Ergebnis der Stützstiftregistrierung in der Sagittalen] Dtsch Zahnärztl Z 45, 561 – 563 (1990)
JÜDE HD, JAKSTAT H, VOGEL A, GENIESER A: [Das Ergebnis der Stütz- stiftregistrierung in Abhängigkeit von Kraft und veränderter Stiftposition in der Transversalen] Deutsche Stomatologie 41: 273 – 275 (1991)
KOLLER M, LUDWIG J, VOSS R: Streubereiche von Handbissnahme und Stützstiftregistrierung Dtsch Zahnärztl Z 38: 40 – 43 (1983)
KÜHL W: [Untersuchungen über die Intraorale Pfeilwinkeltechnik in der To- talprothetik] DZZ 23, Heft 4: 522 – 523 (1968)
LINSEN S, WEISBACH M, GRÜNER M, KOECK B: [Über den Einfluss der Kieferschließkraft und der Verschiebung des Stützstiftes in der Transversalen auf die intraorale Stützstiftregistrierung] Dtsch Zahnärztl Z 61: 286 – 290 (2006)
MARXKORS R: [Vergleich zwischen der intraoralen Registration nach Mc rane un er „strech- ref e “ Methode nach Jankelson] Dtsch Zahnärztl Z 25, 231 (1970)
SCHRÖDER D: [Untersuchungen zur Differenz zwischen Handbissnahme und Stützstiftregistrierung bei der Relationsbestimmung am Zahnlosen] Dtsch Zahnärztl Z 31: 725 – 729 (1976)
UTZ KH, BERNHARD N, WEGMANN U, HUNTEBRINKER W: [Reprodu- zierbarkeit der Pfeilwinkelregistrierung bei der Remontage von Totalprothesen] Schweiz Monatsschr Zahnmed 101: 438 – 444 (1991)
UTZ KH, MÜLLER F, BERNHARD N, HÜLTENSCHMIDT R, KURBEL R: [Handbissnahme oder Stützstiftregistrierung zur Einstellung der maximalen Interkuspidation bei Totalprothesenträgern] Zahnärztl Welt 102: 780 – 791 (1993)
UTZ KH, MÜLLER F, BERNHARD F, HÜLTENSCHMIDT R, KURBEL R: [Handbissnahme oder Stützstiftregistrierung zur Einstellung der maximalen Interkuspidation] ZWR 102, Nr.11: 780 – 791 (1993)
VOGEL A, JAKSTAT H, JÜDE HD: [Experimentelle Untersuchungen zum Einfluss der Registrierkraft auf das Ergebnis der Stützstiftregistrierung] Dtsch Stomatol 40: 363 – 365 (1990)
WEBER NA: [Untersuchung zur Präzision des intraoralen Stützstiftregistrats bei der Ermittlung der zentrischen Kieferrelation verglichen mit der maximalen Interkuspidationsposition funktionsgesunder Probanden] Med. Diss. (2006)