Dr. Fehér Tibor

FIATALÍTÁS
FOGÁSZATI KEZELÉSSEL

Függelék

A Centrocc-módszer gyakorlata

Az alábbi videók a harapásregisztrálás gyakorlatát mutatják fogazott és fogatlan esetben. Minden eset e két állapot között van.
A harapásregisztrálás gyakorlata fogazott esetben
A harapásregisztrálás gyakorlata fogatlan esetben
0. Előkészítés
0.0 Szükséges anyagok, eszközök
0.1 Harapásvevő készülék előkészítése
0.2 Arcív előkészítése
0.3 CondyLoc előkészítése

1.0 Méretvétel
1.1 Méretvétel az alsó-felső állcsontokról
1.2 Méretvétel a koponyáról
1.3 Méretvétel az alsó-felső állcsont viszonyáról

2.0 Centrális reláció kiszerkesztése
2.1 Az arcíves regisztrálás átvitele
2.2 Rágósík meghatározása
2.3 Kompresszióba állítás
2.4 Alsó modell felsőhöz rendelése
2.5 A kompresszió megszüntetése

3.0 Nyitott harapás zárása

4.0 Ellenőrzés

5.0 Harapási magasság beállítása 

0. Előkészítés

0.0 Szükséges anyagok, eszközök
Modellviasz-rózsa; vazelin; filctoll, Bissgabel, lenyomatgipsz, keverőcsésze, keverőlapát, pozícionáló, viaszkés, ragasztóviasz, szakácsfáklya, önkötő műanyag adagoló pisztollyal, keverőcsőrrel.

0.1 Harapásvevő készülék előkészítése
47.ábra
A harapásvevő készülék.
0.1.1
48.ábra
A gipszelőtalpakba gipszet töltünk. Az alsó –a csapott oldal felé (hátul)– vastagabb, a felső ellenkezőleg.

0.1.2
49.ábra
Behelyezzük a villatámaszt.

0.2 Arcív előkészítése
50.ábra
Az arcív és tartozékai.

0.2.1
51.ábra
Ajánlott a rögzítő csavarok zárt helyzetét „on” felirattal ellátni, valamint egy kb. 30 fokkal kicsavart helyzetet „off” felirattal megjelölni.

0.2.2
52.ábra
A füldugókat felhelyezzük.

0.2.3
53.ábra
Az összekötőt az arcívhez csatlakoztatjuk.

0.2.4
A harapási villát viasszal a felső fogívhez csatlakoztatjuk (fogas állcsont esetén a villa szára felfelé mutat, fogatlan állcsont esetén lefelé).
0.3 CondyLoc előkészítése
54.ábra
A CondyLoc és tartozékai.

A lemezek modellhez csatlakoztatása önkötő akriláttal vagy képlékeny anyaggal történik vazelin izolálás után.
55.ábra
Aszerint, hogy merev vagy rugalmas anyaggal csatlakoztatjuk a CondyLoc lemezeket a modellhez, a fogazott vagy a perforált lemezeket használjuk.

Vegyük figyelembe, hogy
  • fogatlan esetben magasított alaplemezekre helyezzük a lemezeket;
  • a csap fent legyen kb. a négyeseket összekötő vonal közepén;
  • az alsó lemez dorzális része NE érjen a hatosoknál hátrébb.

1.0 Méretvétel

1.1 Méretvétel az alsó-felső állcsontokról
A preciziós lenyomatvétel történhet hagyományos módon, vagy digitálisan. A lenyomatok alapján készülnek a modellek.

1.2 Méretvétel a koponyáról
Méretvétel a koponyáról olyan arcívvel kell, hogy történjen, amelynek átviteli síkja ismert. Az arcíves regisztrálás célja a felső állcsont térbeli helyzetét a külső hallójáratokhoz és a nasionhoz hozzárendelni egy meghatározott síkhoz viszonyítva. A Quick Arc Facial átviteli síkja a Camper-síkkal 10 fokos szöget zár be.
56.ábra
Az arcív helyes tartása: mindkét kéz középső ujja szimmetrikusan lent tartja az arcívet, a mutató- és hüvelykujjak fent az arcív csavarjainak on-off helyzetbe juttatását végzik; az arcív szárainak széthúzása a középső ujjakkal történik.
Az arcív csavarjait nem kell erősen meghúzni és főleg nem szétszerelni!

57.ábra
Az arcív csavarjainak „off” állásba állítása után a páciens bevezeti magának a füldugókat a fülébe és erősen összenyomja. Ezután az arcív csavarjait „on” állásba állítjuk. (Hibaforrás, ha a fogorvos helyezi be a fülbe a füldugókat, mert úgy valószínű csak a porcos fülkagylóba lesz bejuttatva, az pedig elmozdítható a koponyán.) 

58.ábra
Felhelyezzük az orrnyerget. A képen látható műfogással feszesre állítjuk (a bal kéz az arcív felett középső ujjal alulról az orrnyereg tartóját az arcívre szorítja, miközben a hüvelykujj az orrnyerget erősen megfeszíti).

Ennél a munkafázisnál lehetséges hiba a fülkagyló elmozdítása a koponyán, ha a füldugó nem a csontos hallójáratba lett bevezetve, azaz az arcív szárai erősen összenyomva.

Az orrnyereg rögzítő csavarját akármelyik irányba tekerve feszesre állítjuk.
59.ábra
Ebben a helyzetben az elengedett arcív nem szabad, hogy lefelé rotálódjon.

60.ábra
A szájba helyezett harapási villát praktikusan az asszisztens két oldalt a szájban alulról a fogakra szorítja.

61.ábra
Az összekötő bilincsével rögzítjük a villát az arcívhez úgy, hogy a középső csavar felfelé mutasson.

A csavarokat erősen meghúzzuk (először a középsőt, azután az oldalsót).

Az orrnyereg rögzítő csavarját akármelyik irányba tekerve kilazítjuk, majd eltávolítjuk az orrnyerget.

Az arcív helyes tartásával az arcív csavarjait „off” állásba állítva az arcív szárait széthúzzuk, miközben az asszisztens elengedi a villát, majd az arcívet a villával együtt eltávolítjuk.

A füldugókat lecseréljük/fertőtlenítjük.
1.3 Méretvétel az alsó-felső állcsont viszonyáról
A nyílhegy kiszerkesztésének feltétele a nyugodt páciens, ehhez a mérés során folyamatosan dicsérni kell őt.

Amennyiben a lemez adaptálása a fogakhoz rugalmas anyaggal történik, praktikusabb a két oldalt perforált lemezek használata.

Kemény anyaggal történő adaptálás esetén a lemezek könnyű megtisztítása végett célszerű a fogazott lemezek használata.
62.ábra
Lauritzen műfogással először a felső, majd az alsó lemezt szájba helyezzük, majd óvatosan összecsukatjuk a szájat.

A csap olyan rövid legyen, amennyire lehetséges, de annyira hosszú, hogy a lemezek ne zavarják a mozgásokat!

A páciens erősen összeharapva a kezelő utasítása szerint, de annak beavatkozása nélkül a következő mozgásokat végezze:
  • kicsit előre tolni az állkapcsot – majd - vissza, ameddig megy
  • egy kicsit jobbra – majd - vissza középre
  • kicsit előre tolni az állkapcsot – majd - vissza, ameddig megy
  • egy kicsit balra – majd - vissza középre.
Az alsó lemezen a rajz láthatóvá tétele miatt satírozást végzünk (pl. filctollal), majd a fenti mozgásokat kétszer egymás után megismételtetjük.
63.ábra
A nyílhegy csúcsánál a pozícionálót ragasztóviasszal rögzítjük úgy, hogy helye maradjon a nyílhegyre illeszkedő csapnak.

Minden esetben a lemezek összekötése a nyílhegyben kell, hogy történjen. Ha nem sikerült a nyílhegyet a páciens mozgásai által kirajzolni, akkor azt az oldalsó szárak meghosszabbításával „szerkesztjük ki”.

A lemezt visszahelyezve a páciens óvatosan összeharap, majd hátra húzza az állkapcsot, amíg a csap bepattan a pozícionáló elé. A páciens ebben a helyzetben marad erősen összeharapva, miközben
64.ábra
mindkét oldalon a lemezeket önkötő akriláttal egymáshoz rögzítjük.

65.ábra
A regisztrátumot a műanyag teljes kötése után távolítjuk el.

2.0 Centrális reláció kiszerkesztése

2.1 Az arcíves regisztrálás átvitele 
66.ábra
Az arcívet a harapásvevő készülékre csatlakoztatjuk.

A villatámaszt óvatosan felfelé húzzuk az érintkezésig, a csavarral rögzítjük.
67.ábra
A viaszba helyezett felső modellt gipszeljük a gipszelőtalphoz úgy, hogy a harapásvevő készülék felső részének elülső része az arcívet érintse.

A gipsz megkötése után a harapásvevő készüléket kinyitjuk, az arcívet eltávolítjuk.
2.2 Rágósík meghatározása (amennyiben szükséges)
Amíg a rágósík jelentősége a sagittalis síkban az ízület működése szempontjából fontos, a frontális síkban esztétikai szerepe van.
A felső viaszsáncon bejelöljük az ajak hosszát.
68.ábra
A montázsasztalt rögzítjük a harapásvevő készülék alsó részéhez.

69.ábra
A felső viaszsablont az ajakhossz jelölésig leolvasztjuk.

70.ábra
A páciens szájában ellenőrizzük a rágósíkot.

A síkmérő asztal az esetek döntő többségében beállítja a helyes síkokat, de ez nem mindenkinél stimmel feltétlenül. A rágósíknak frontálisan a bipupilláris vonallal kell párhuzamosnak lenni. Amennyiben nem ez a helyzet, úgy
71.ábra
azon az oldalon, ahol még a harapás féloldali vertikális csökkentése szükséges, a kék hüvely rögzítő csavart balra állítva kilazítjuk (nem kicsavarjuk!).

72.ábra
A szürke közti darabot rögzítő csavart kissé balra tekerve kilazítjuk, a közti darabot eltávolítjuk.

73.ábra
Ugyanezen csavar jobbra tekerése a kék hüvely állását változtatja.

74.ábra
A kék hüvely kívánt mértékű beállítása után, feszesre állítjuk a rögzítő csavart.

Ezután megismételjük a viaszolvasztást.
Az eredményt ismét ellenőrizzük a páciensen. Szükség esetén a kék hüvelyt még nagyobb mértékben állítjuk aszimmetrikussá.
Amikor a páciensen a frontális sík stimmel, lényeges a kék hüvely nulla pozícióba állítása.
Oldalról ellenőrizzük a tragus-orrszárnyvonallal levő párhuzamosságot. Hátrafelé lehet összetérő, de előrefelé nem.
2.3 Kompresszióba állítás
71.ábra
A kék hüvely rögzítő csavart balra állítva kilazítjuk.

72.ábra
A szürke közti darabot rögzítő csavart kissé balra tekerve kilazítjuk, a közti darabot eltávolítjuk.

73.ábra
Ugyanezen csavar jobbra tekerése által a kék hüvely állását változtatjuk úgy, hogy egy milliméteres első vonal láthatóvá váljon,

74.ábra
majd feszesre állítjuk a rögzítő csavart. Ezt mindkét oldalon elvégezzük
.
2.4 Alsó modell felsőhöz rendelése
A készüléket fejtetőre állítjuk.
75.ábra
A felső mintára helyzett regisztrátumba helyezzük az alsó modellt, majd azt a harapásvevő készülék alsó részébe helyezett gipszelőtalphoz gipszeljük.

A harapásvevő készülék alsó-felső szárának szöge lényegtelen!

A gipsz megkötése után a harapásvevő készüléket a talpára állítjuk.

2.5 A kompresszió megszüntetése
Visszaállítjuk a harapásvevő készülék kiindulási állapotát (74,73,72,71.ábrák). Ezzel kiszerkesztettük az ízületi fejek központi helyzetét (CR).

3.0 A nyitott harapás zárása

A harapásvevő készülék zárása által történik. Lényegtelen, hogy a készülék felső része az asztal síkjával milyen szöget zár be! Az így talált helyzetről viasszal harapást veszünk. Az alsó-felső viaszt nem szabad egy blokkban venni, mert a páciens úgy nem tud beleharapni.

Amennyiben alsó-felső restauráció készül, a felső viasz vazelin izolálása szükséges.

4.0 Ellenőrzés

A harapásvevő készülékben vett harapás eredményét a páciens szájában ellenőrizzük. Össze kell tudnia annak megfelelően harapni.

5.0 Harapási magasság beállítása

A talált harapást, illetve annak magasságát a páciensen ellenőrizzük.

Azt a gyakorlatot, hogy a nyugalmi helyzetből 2-3 millimétert levonva megkapjuk a helyes harapási magasságot, el kell felejteni. Ennek oka, hogy a páciens görcsösen működő izomzata nem teszi lehetővé a nyugalmi helyzet elérését.
76.ábra
A helyes módszer: azt a magasságot választani, amelytől a páciens jól néz ki és amellyel könnyen tud nyelni.

A harapási magasságot mindig a harapásvevő készülékben növeljük vagy csökkentjük az alsó változtatása által!