Dr. Fehér Tibor

FIATALÍTÁS
FOGÁSZATI KEZELÉSSEL

A megfiatalítás esztétikai feltétele


35.ábra
A fotók a kezelés előtti és utáni állapotokat mutatják.
Ízlésről nehéz vitatkozni, hiszen ki ezt szereti, ki pedig azt és ez így van jól.

Mégis fontos –a fogorvos és fogtechnikus szakembereknek– megkülönböztetni tudni a természetellenest (hamisat, művit) a természetestől (harmonikustól).

A fogak hajjal megegyező színűre, feketére festése (japánul ohaguro) az 1500-as évektől az arisztokrácia és különösen a császári család köreiben volt szokás Japánban. A fogak feketítése a szépség, a vagyon, és a nemesi származás jelképe volt, később annak jelzése, hogy egy lány elérte a felnőttkort.

Az ellenkező divat, a fogak fehérítése éppúgy természetellenes.

A természetes fogak nem hófehérek. A hófehér fogak önmagukra és nem az arc szépségére hívják fel a figyelmet.
A természetes fogazatban a középső fogak világosabbak, az oldalsók sötétebbek. Ezért nem tanácsos egyetlen fogszínből készíttetni egy fogpótlást.

A torlódott frontfogak nőies jelleget kölcsönöznek, míg a feltűnő szemfogak férfiasak.

Japánban manapság a hölgyeknél a kiálló, férfias szemfog a divat (yaeba dentistry). Ez vonzó külsőt kölcsönöz, de csak abban az esetben, ha viselője kinézete, viselkedése rendkívül nőies.

Fordítva is igaz. A nőies, torlódott frontfogak egy igazán férfias férfit tesznek ellenállhatatlanná.

Amikor egy kissé ferdén álló fogat fogszabályozó kezeléssel kiegyenesítenek, egy bűbájos arc elveszítheti karakterét.

Senkinek nem jutna eszébe autójába egy más típusú autó alkatrészeit szereltetni. Érthetetlen számomra, miért készítenek teljesen más formát egyes kollégák, miközben megvan az eredeti fotója.
36.ábra
A fogak formája és a fej-, illetve a testforma közötti összefüggés (piknikus – kerek, leptosom – háromszög alakú, atléta – négyszög alakú fogak)
37.ábra
A frontfogaknak állásukban vissza kell tükrözni az orr jellegzetességeit. Ennek oka Gerber szerint, hogy az orr és a fogak egyazon csírából fejlődnek.

38.ábra
Mosolynál csak a felső frontfogak láthatók és rágóélük párhuzamos az alsó ajak lefutásával.

39.ábra
Mivel az arc tipikusan aszimmetrikus, a fogaknak pedig az archoz kell igazodni, a szimmetrikus fogazat sem nem természetes, sem nem szép.

Az ápolt, természetes fogazat a „de jól nézel ki!” érzést kelti a „de szép fogaid vannak!” helyett.

A rosszul megválasztott fogforma, fogállás, fogszín éveket adhat a páciens valódi életkorához.

Nem szorul magyarázatra, hogy a bemutatott esetek (lásd: 35.ábra) kiindulási helyzetéből miért nem lehet computer programmal az analóg elért eredményt megkapni. Ez az oka annak, hogy az esztétikai tervezést computerrel végezni bár lehetséges, de értelmetlen.

Az analóg esztétikai tervezés a fogorvos feladata. Ez tulajdonképpen egy látványtervezés, azzal a céllal, hogy a páciens a fogpótlás elkészülte előtt már láthassa hogyan nézhetne ki.

Az analóg esztétikai tervezéshez lejárt szavatosságú kompoziciós tömőanyagot használok.
40-41.ábra
Az analóg esztétikai tervezés legnagyobb előnye, hogy a szájban levő fogak reverzibilis átalakításával viszonylag rövid idő alatt megmutatható a páciensnek az eredmény, továbbá, hogy az biztosan meg is valósítható.
Marketing szempontból is célszerű az analóg esztétikai tervezést a páciens vizsgálata után, de még a kezelési terv és árajánlat kidolgozása előtt végezni, mert a páciens szeretne mielőbb a megtapasztaltak szerint kinézni.

A provizórium már az analóg esztétikai tervezésnél vett lenyomat alapján készül, ez a lenyomat szolgál alapul a fogpótlás esztétikai igényeinek megrendeléséhez is.

Egy arc megszépíthető, nőiesebbé vagy éppen férfiasabbá tehető, valamint megfiatalítható a fogak által. A fogazat akkor szép, ha illeszkedik az arc harmóniájához, nem önmagára, hanem az arc szépségére hívja fel a figyelmet, valamint természetes hatást kelt.

Édesapámnak hatalmas érzéke volt az arc jellegzetességeinek visszaállításához. Sajnos én nem örököltem ezt a képességet, meg kellett tanulnom.