Dr. Fehér Tibor

FIATALÍTÁS
FOGÁSZATI KEZELÉSSEL

A harapás mérése

A rágóizomzat hibás működésének kezeléséhez és megelőzéséhez fontos a harapás mérése ahelyett, hogy a harapás eredményét –pl. felpuhított viaszba való haraptatással– a páciensre bíznánk.

Kidolgoztam a harapás mérésére egy egzakt, gyors és reprodukálható eljárást. A Centrocc-módszer célja a centrális relációs helyzet kiszerkesztése, amelyből a centrális okklúzió levezethető.

A CENTROCC nevet a centrális occlusio összevonásából származtattam.

A Centrocc-módszer alkalmazásának indikációja a rágóizomzat működési zavarának gyanúja, illetve a hibás izomműködés megelőzése, tehát mindenféle fogpótlás készítése.

A Centrocc-módszer alapja az a felismerés, hogy az egyetlen reprodukálható harapásvételi eljárás, a támasztócsapos regisztrálás eredménye minden esetben determinálható helyzetű kétoldali ízületi kompresszió. Ha az ízületi porckorong eredendően kiszorult az ízületi képletek közül, a regisztrálástól nem fog visszarendeződni, ha pedig az ízületi képletek között volt, iatrogén szorul ki a regisztrálás során. 
20.ábra
A támasztócsapos regisztrálás kiindulási helyzete hátulról nézve: a bal oldalon az ízületi komponensek között van a porckorong, a jobb oldalon kiszorult.
21.ábra
A regisztrálás során iatrogén kiszorult a porckorong az egészséges bal oldali ízületben.
22.ábra
A támasztócsapos regisztrálás eredménye, hogy az ízületi fejek az ízületi vápa –eredő izomvektor húzási irányának megfelelő– legmélyebb pontjába, frontálisan nézve nem oldalt eltolt helyzetbe kerülnek, miközben nem hagynak helyet a porckorong számára. Tehát nem az ízületi vápa legmélyebb pontjába kerülnek!

23.ábra
Az ízületi fej különböző helyzetei. Fent a központi helyzet, középen a támasztócsapos regisztrálás által elért helyzet, lent egy kompressziós helyzet, amelyben az ízületi fej az ízületi vápa legmélyebb pontjában van.

A Centrocc-módszer alkalmazása semmiféle egyéb információt nem igényel. Nem befolyásolja az eredményt az anamnézis, a kicsúszott porckorong helye, az izom-palpáció eredménye, vagy éppen a páciens testhelyzete a vizsgálat során. Nem befolyásolja az eredményt a támasztócsap helye sem, hiszen az állkapocs és a koponya hárompontos letámasztásának követelménye a csap bármilyen helyzetében adott.

A lehető legrövidebb csappal kell dolgozni, ami még lehetővé teszi a lemezek egymáshoz képest történő elmozdulását.

Ahhoz, hogy az ízületi fejek központi helyzetét kiszerkesszük, az ízületi komponenseket szét kell húzni.
Az ízületek széthúzása az izmok húzásának eredő vektorával ellenkező irányba kell, hogy történjen. A záróizmok húzási irányának eredő vektora a Camper-síkra merőleges. (Ezért lényeges az arcív átviteli síkjának ismerete.)

A harapás meghatározásához nem elég méretet venni az alsó-felső állcsontokról (lenyomatok), méretet kell venni a koponyáról (arcíves regisztrálás), azaz a felső állcsont térbeli helyzetét hozzárendelni a külső hallójáratokhoz és a nasionhoz a Camper-síkhoz képest egy meghatározott síkban, továbbá méretet kell venni az alsó-felső állcsont egymáshoz való viszonyáról az ízületi fejek meghatározott helyzetében (támasztócsapos regisztrálás).
Ezen adatok birtokában szerkesztjük ki az ízületi fejek központi helyzetét, amiből a harapási magasság már csökkenthető.

A centrális okklúzió meghatározása:
24.ábra
A felső állcsontmodell anatómiailag helyes átvitele a harapásvevő készülékre;
25.ábra
Az alsó modell felsőhöz rendelése előtt a harapásvevő készüléken beállítjuk a támasztócsapos regisztrálás alatt elért ízületi helyzetet, a kétoldali kompressziót;
26.ábra
A harapásvevő készülékben a felső modellhez rendelt alsó modell kompressziós helyzetben.

27.ábra
A kompresszió megszüntetése, azaz az ízületek kiszerkesztett központi helyzete, amiből a nyitott harapás zárása által a centrális okklúzió levezethető.

A TMJ Demo szemléltető eszköz segíti a harapás és az ízületi fej helyzete közötti összefüggés megértését.
A CENTROCC SET tartalmazza a harapás méréséhez szükséges valamennyi műszert.

Az eszközök megvásárlásával kapcsolatban érdeklődni a
professional@centrocc.com e-mail címen lehet.