VII. rész

Centrocc műszeres harapásregisztrálás

Fogpótlás készítéséhez a fogorvos veszi a méretet és a fogtechnikai laboratórium gyártja le a fogművet.
A következő adatokra van szükség: alsó-felső lenyomat, harapás, fogszín.
A bemért harapást kell a laboratóriumba küldeni.
A fogtechnikus az alsó-felső modellt a harapással egymáshoz rendeli. A feladata az így keletkezett rést fogakkal kitölteni. A rendelkezésre álló térben nem mindegy az alsó-felső fogak arányának megválasztása. A rágósík meghatározása a fogorvos feladata, amit a harapásnak tartalmaznia kell. Ha például csak egyik oldalon készülnek pótlások, akkor a viaszharapásnak egy felső és egy alsó részből kell állnia a rágósík megadása végett.
Amennyiben a pótlás a frontfogak területét is érinti, esztétikai tervezés is szükséges.
Pontosan megadott adatok esetében, amennyiben a laboratórium hibátlanul dolgozik és a páciens szájában a szituáció a lenyomatvétel és a fogmű átadása között nem változott meg, a fogmű pontos lesz mindenféle próba nélkül.

A koponya és az állkapocs egymáshoz rendeléséhez kiindulhatunk a felső állcsontból, az alsó állcsontból, a forgási tengelyekből, az állkapocsízületek helyzetéből, valamint az ellazult izomműködésből. Mind az öt megközelítésre több módszer ismert.
  • Az általam kifejlesztett harapás regisztrálási módszer reprodukálható, független a páciens izomzatának állapotától, eredménye axiográfiás méréssel igazolható.
  • Célom a harapás levezetése a helyes ízületi pozíciókból.
  • A harapásregisztráláshoz a FAG cég Quick artikulátorát harapásvevő készülékként használom. A harapásvevő készülék fogorvosi munkaeszköz.
  • A Centrocc műszeres harapásregisztrálás menete: arcíves regisztrálás; a felső modell arcívvel való begipszelése a harapásvevő készülékbe; támasztócsapos regisztrálás; kétoldali ízületi kompresszió szimulálása; az alsó modell felsőhöz való hozzárendelése a regisztrátummal; a kompresszió megszüntetése.
  • Az arcíves regisztrálás célja a felső állcsontmodell tengelyhelyes átvitele.
  • A gótikus ív, másnéven nyílhegy felrajzolás ötlete Alfred Gysitől származik.
  • Gysi tanítványa Albert Gerber az extraorális regisztrálási módszert intraorálissá módosította.
  • Gerber azt tanította, hogy a támasztócsapos regisztrálás az ízületeket az ideális helyzetbe viszi. Ám egy eleve kompressziós ízület a támasztócsapos regisztrálás során nem fog visszarendeződni. Sőt, fém vagy merev műanyag lemezzel történő regisztrálás során megtartott condylus-diskus egység esetén is iatrogen kompressziót okozunk.
  • A támasztócsapos regisztrálás alkalmazásának célja az állkapocsízületek determinálható pozícióba kényszerítése. Az általam kifejlesztett CondyLoc használata kétoldali kompressziós ízületet eredményez.
Támasztócsapos regisztrálás a CondyLoc-kal
Szükséges eszközök: ideiglenes koronához használt anyag, adagolóval és csőrökkel, vazelin, tűz, zsírkréta, ragasztóviasz, viaszkés, szakácsfáklya
A lemezek előkészítése
Felső lemez
1 A felső modellre felhelyezzük a csapot tartalmazó lemezt úgy, hogy
a csavarmenetet végén található gömb a szájpad felé essen. Fogatlan eset regisztrálásánál ez fordítva történik, mert ebben az esetben a csapot hosszabbra kell hagyni; a csavar nagyjából a kétoldali hármas és négyes fogak találkozását képzeletben összekötő vonal közepére essen;
2 A gipszmodell fogait, ahol a lemez perforációja van, vazelinnel vékonyan izoláljuk;
3 A lemezt visszahelyezve a modellre bal kezünkkel erősen nyomva tartjuk. Jobb kezünkkel (balkezeseknél fordítva) a – korábban előkészített ideiglenes koronához használandó anyagot adagolóval és új csőrrel ellátva – a csőrt a perforációba helyezve az anyagot a modellre nyomjuk és vesztibulárisan is kevés anyagot teszünk a legnagyobb domborulat felett mindkét oldalon. Ügyeljünk arra, hogy a perforáció felett az anyag a lehető legvékonyabb legyen;
4 Bal kezünk szorítása másfél percig folyamatos. Utána a lemezt a modellről eltávolítjuk. A lemez ne maradjon a gipszmodellen a műanyag teljes kötéséig, mert a modell sérülhet;
5 A csapot úgy csavarjuk be, hogy a gömb rész a lemezt csak pár milliméterrel érje túl.

Alsó lemez
1 Az alsó modellre felhelyezzük a lemezt úgy, hogy annak hátsó része semmiképpen ne érjen a hetesek vonalán túl. Tehát előrefele a metszőfogak elé állhat.
2 A gipszmodell fogait, ahol a lemez perforációja van, vazelinnel vékonyan izoláljuk;
3 A lemezt visszahelyezve a modellre bal kezünkkel erősen nyomva tartjuk. Jobb kezünkkel (balkezeseknél fordítva) a – korábban előkészített ideiglenes koronához használandó anyagot adagolóval és új csőrrel ellátva – a csőrt a perforációba helyezve az anyagot a modellre nyomjuk és vesztibulárisan a legnagyobb domborulat felett is aplikálunk mindkét oldalon. Ügyeljünk arra, hogy a perforáció felett az anyag a lehető legvékonyabb legyen;
4 bal kezünk szorítása másfél percig folyamatos. Utána a lemezt a modellről eltávolítjuk. A lemez ne maradjon a gipszmodellen a műanyag teljes kötéséig, mert a modell sérülhet;
5 a lemezt kissé felmelegítve kevés zsírkrétát olvasztunk a lemezre annak fogra eső részével átellenes oldalára középen.


A regisztrálás folyamata
A bal kéz mutató és hüvelykujjait a felső hatos fogak területére helyezzük (balkezeseknél fordítva). A hüvelykujj a páciens jobb oldali fogainál, a mutatóujj a bal oldalnál (Lauritzen műfogás) rögzíti a jobb kézzel bevezetett felső lemezt. Majd a jobb kézzel bevezetett felső lemezzel lassan óvatosan összeharaptatunk, miközben a bal kéz két ujja rögzíti mindkét lemezt. A további zárással egyidőben az ujjakat kivesszük a szájból. A csap annyira álljon ki, hogy az alsó-felső lemez mozgásai során csak a csap érintkezzen.
Megkérjük a pácienst, hogy erősen összeharapva a következő mozgásokat végezze: az alsó állkapcsát tolja kicsit előre, majd vissza, ameddig megy; innen kicsit jobbra, majd vissza középre; ezután kicsit előre, majd vissza, ameddig megy, innen kicsit balra, majd vissza középre. Teljesen mindegy, hogy a páciens ezeket a mozgásokat korrektül megcsinálta-e vagy sem, dicsérjük meg, távolítsuk el a lemezeket. Mutassuk meg, hogy a felső lemez csapja rajzol az alsó lemezen és ugyanezt ugyanúgy kétszer meg fogjuk ismételni. Amennyiben szükséges a csavar hosszán változtassunk. A cél a száj lehető legkisebb nyitása. Ezután a csapot a szájpadlás felől ragasztóviasszal rögzítjük.
A lemezeket Lauritzen műfogással visszahelyezzük a szájba, majd erősen összeharapva, lassan a következő mozgásokat végeztetjük kétszer egymás után: kicsit előre tolni az állkapcsot, majd vissza ameddig megy; egy kicsit jobbra, majd vissza középre; kicsit előre tolni az állkapcsot, majd vissza ameddig megy (itt megkérdezzük, hogy megy még hátrébb?); egy kicsit balra, majd vissza középre. Minden mozgás elvégzése után megköszönjük, vagy megdicsérjük a pácienst.
Amennyiben a páciens pont fordítva csinálja a mozgásokat, tehát amikor arra kérjük tolja előre, akkor hátra húzza az állkapcsát, mondja azt, hogy köszönöm és változtassa kéréseit: ,tolja előre ameddig megy’-re. Most fogja hátra húzni. A jobb és a bal oldalra történő mozgásoknál lényegtelen, hogy melyik irányba mozdul ki, egyszer az egyik, majd a másik irány a fontos.
Ha mindenféle létező mozgást felrajzolnánk, egy rombusz rajzolat alakulna ki, aminek van két nyílhegye, egy elülső és egy hátulsó. Az elülső csúcs adja a kívánt condylus-pozíciót. Ezért csak az elülső csúcs kiszerkesztése szükséges.
A lemezek eltávolítása után mutassuk meg a páciensnek milyen ügyesen rajzol szájjal.
A pozíciónálót úgy ragasztjuk ragasztóviasszal a lemezre, hogy a nyílhegy csúcsa éppen látható legyen. Ugyanis a csap ide kell, hogy illeszkedjen.
A lemezeket Lauritzen műfogással visszahelyezzük a szájba, összezáratunk. Megkérjük a pácienst, hogy húzza hátra állkapcsát ameddig megy. Ekkor bekattan a csap az előre megadott pozícióba. Kérjük meg a pácienst, hogy maradjon így erősen szorítva két percre. A korábban előkészített ideiglenes koronához használandó anyagot a két lemez műanyagjai közé nyomjuk mindkét oldalon. Csak az anyag teljes kötése után távolítsuk el az egymással összeblokkolt lemezeket.
Arcíves regisztrálást végzünk.
Az arcíves regisztráláshoz szükséges eszközök:
bármilyen modellviasz
gipszelőtalp 24 Plaque de montage plastique FAG dentaire
Az arcíves regisztráláshoz a harapási villát rózsaviasszal a modellre illesztjük, majd lehűtjük; előkészítjük az artikulátort a villa alátámasztóval;
előkészítjük gipszelőtalpakat a felsőbe gipszet, hogy minden retenciót kitöltsön, az alsóba ezen túl hátul (a talp csapott részére) magasítással.
Az arcív egyszer használatos füldugóit a páciens vezeti a fülébe, majd összeszorítja azokat. Az arcív két rögzítő csavarját meghúzzuk.
Ezután az orrnyereg felhelyezése következik.
A harapási villát a viasz által megadott helyzetben a felső fogívre helyezzük. Az asszisztens vagy a páciens alulról felfelé szorítva ezt megtartja. Az arcív összekötő blokkot a harapási villa nyelére helyezzük. Meghúzzuk a rögzítő csavarokat, először a felsőt, utána az oldalsót.
Az orrnyereg eltávolítása után az arcív két szárát széthúzva kivesszük a fülből a füldugókat, majd a villát az arcívvel an bloc óvatosan eltávolítjuk a szájból.
A füldugókat újra cserélve rácsatlakoztatjuk az arcívet az artikulátorra. A villatámasztót ütközésig emeljük, majd rögzítjük, hogy a felső állcsontmodell súlyánál fogva annak helyzetét ne változtathassa meg.
A gipszek benedvesítése után a felső állcsontmodellt begipszeljük a készülékbe.

A CondyLoc használatával a condylusok az ideálishoz képest kompressziós helyzetbe kerülnek. Ezért az alsó modell felsőhöz való hozzárendelése előtt a kétoldali ízületi kompresszió szimuláljuk, így rendeljük az alsó modellt a CondyLoc alkalmazása által nyert regisztrátummal a felsőhöz. A begipszelés után az ízületeket szétnyitjuk, azaz megszüntetjük az ízületi kompressziót.
Így kapjuk meg a helyes ízületi pozíciókból levezetett harapást.
A műszeres harapásregisztrálást minden esetben ugyanúgy végezzük függetlenül attól, hogy fogazott vagy fogatlan páciens harapását mérjük.
Ha szükséges, meg kell határozni a rágósíkot is.
Ezt a következőképpen végezzük: a montázs asztalt az artikulátor alsó részében rögzítjük; a rézlemezt oldalról erre rácsúsztatjuk. A felső viaszsablonba bejelöljük az elernyedt ajak hosszát. A viaszsablont ráhelyezzük a gipszmodellre. A rézlemezt felmelegítjük, majd zárjuk az artikulátor felső részét a rézlemezre. A viaszsablont a jelölésig leolvasztjuk. Az így nyert sík a Camper-síknak felel meg. A páciensen ezt ellenőrizzük. Szemből nézve a síknak a bipuppiláris vonallal kell párhuzamosnak lenni, oldalról mindkét oldalon az orrszárny-tragus vonallal.
A montázs asztal eltávolítása után az alsó gipszmodellt helyezzük az artikulátorba. A harapás meghatározásához a készülék zárásával az alsó viaszsablont a felsőhöz illesztjük. Tehát most kizárólag az alsó viaszsablonon változtatunk.
A harapási magasságot a páciensen ellenőrizzük. Szükség esetén a készülékben növeljük vagy csökkentjük a harapási magasságot.
A módszeremmel meghatározott harapással a fogpótlást vagy a sínt bármilyen artikulátorban el lehet készíteni.
Mivel a harapásból induló oldalirányú mozgás szimulálása értelmetlen, célszerű az artikulátort okklúdorként használni.
A Centrocc műszeres harapásregisztrálással artrózisos ízület esetében nem lehetséges biztosan a helyes ízületi pozíciót meghatározni. A kétoldali izomegyensúlyhoz ilyenkor a beteg ízület további széthúzása által, vagy az izomműködés rendezéséből levezetett harapás által juthatunk.
A lemezek szétszedése
Amikor a regisztrálás eredményére már nincs szükség, a lemezeket szétszedjük, megtisztítjuk, sterilizáljuk.
A lemezek szétszedése a következőképpen történik. A két lemez közé fém lapot pl. gipszkést helyezünk, majd elforgatva a lemezeket szétfeszítjük. Csípőfogóval a műanyag részeket levágjuk, majd a perforációban maradt részt kipattintjuk. Az alsó lemezről a pozíciónálót műanyag eszközzel leütjük. Ne használjunk fém eszközt a lemezek tisztításához, mert összekarcolja azt.
Módszerem bizonyítéka
Nagyon jó a páciensektől hallani, hogy kezelésemtől megszűntek a korábban meglévő tünetei. Ám kerestem valami bizonyítékot, valami mérhetőt.
A francia FAG cég az axiográfiás vizsgálatot az állkapocsízületek diagnosztizálására javasolja. Az egészséges állkapocsízület rajzolata ívelt, a három mozgás minimálisan négy milliméteren egybeesik.
A tünetek megszűnése és az axiográfiás vizsgálat során elért eredmény (négy milliméteren való egybeesés) pozitív korellációt mutat.
A manuális axiográfiás vizsgálat eredménye módszerem bizonyítéka.
A Centrocc műszeres harapásregisztráláshoz nem szükséges axiográfiás vizsgálat végzése.